Isı Yalıtımında Standart ve Gereklilikler

TS EN 13499: Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Genleştirilmiş polistiren esaslı harici ısı yalıtım için kompozit sistemler (ETICS)
Bu standart; binalarda ısı yalıtımı için kullanılan ve sistem olarak teslim edilen fabrika yapımı genleştirilmiş polistiren (EPS) esaslı harici kompozit ısı yalıtım sistemleri (ETICS) ile ilgili özellikleri kapsamaktadır.

Harici kompozit ısı yalıtım sistemleri, ısı yalıtımı etkisini artırmak için, yeni veya mevcut duvarların dış yüzeylerine ve/veya çıkma tabanlarına uygulanmaktadır. Harici kompozit ısı yalıtım sistemleri, uygulanacakları yüzeye (köşeler, parapetler vb.) tespit edilmeleri için özel bağlantı elemanları (su basman profili, köşe profili vb.)içermektedir. Harici kompozit ısı yalıtım sistemleri, binayı dış iklim koşullarına karşı korurken, binanın dış görünüşünü de iyileştirmektedir. Bununla birlikte, uygulandıkları duvar ve/veya çıkma tabanlarının sağlamlığına ise herhangi bir katkıda bulunmaz.

Haricî kompozit ısı yalıtım sistemi (ETICS)

Fabrika yapımı mamullerin yerinde (sahada) uygulanması ile elde edilen, sistem imalâtçısı tarafından paket olarak teslim edilen ve sistem ile uygulama yüzeyine göre sistem imalâtçısı tarafından özgün olarak seçilmiş, asgarî olarak aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşan sistem:
• Sisteme özgü bir yapıştırıcı ve sisteme özgü mekanik tespit elemanları;
• Sisteme özgü ısı yalıtım malzemesi,
• En az bir katmanı donatı filesi içeren, bir veya daha fazla katmandan oluşan, sisteme özgü yalıtım sıvası,
• Sisteme özgü donatı filesi,
• Sisteme özgü dekoratif bir katman içerebilen son kat kaplama malzemesi.
Haricî kompozit ısı yalıtım sisteminde (ETICS) yer alan bileşenler, sistem imalâtçısı tarafından, sistem ve uygulama yüzeyine göre özel olarak tasarlanır.

Genleştirilmiş Polistiren Esaslı ETICS Sistemlerinin Sağlaması Gereken Özellikler

TS EN 13499 sistem standardına dış cephe ısı yalıtım sistemi, yapıştırıcısından son kat kaplama ve boya ürünlerine kadar birlikte uyum içerisinde çalışan bir ısı yalıtım sistemidir.

• Isıl direnç değerleri 1m2 K/W den küçük olmamalıdır.
• Sistemin kararlılığı ve mekanik direnci normal kullanım şartlarındaki yüklere olduğu kadar, kütle, rüzgar yükü, sıcaklık, bağıl nem ve çekme gibi gerilmelere karşı da kararlı olmalıdır.
-Yalıtım sıvasının EPS levhaya yapışma kuvveti değerleri, 80 kPa’dan küçük olmamalıdır.
-Yapıştırıcının EPS levhaya yapışma kuvveti değerleri, 80 kPa’dan küçük olmamalıdır.
-Kopma direncinin tasarım değeri, Rüzgâr emme yükü tasarım değerinden büyük olmalıdır.
• Yangına karşı davranış sınıfları (Avrupa sınıfları); EN 13501-1’e göre tayin edilmelidir.
• EPS ısı yalıtım levhaları Tablo 1’deki değerleri sağlamalıdır.

• Donatı filesinin çekme gerilmesinin ortalama değeri 40 N/ mm’ den büyük olmalı ve başlangıçta, hiçbir ölçme değeri 36 N/mm’ den küçük olmamalıdır.
-Normal şartlar altında ve korozif ortamda, çekme gerilmesinin kopma anındaki uzamaya oranı,1 kN/mm’den az olmamalıdır.
-Korozif ortamda depolama sonrasındaki çekme gerilmesi, ilk çekme gerilmesi değerinin % 50 sinden büyük olmalıdır.
• Sistem yüzeyinin Münferit su geçirgenliği değerleri, 0,5 kg/ m2 h0,5’ten büyük olmamalıdır.
• Darbe dayanımı değerleri Tablo 2’de verilen değerlerden küçük olmaması gerekir.

• Batma dayanımı değerleri Tablo 3’te verilen değerlerden küçük olmaması gerekir.

• Yalıtım sıvası ile son kat kaplama malzemesinin su buharı geçirgenliği değerinin, 20g/(m2.d)’dan daha küçük olmaması gerekir.
• Son kat kaplamanın ETICS sıvası üstüne yapışması ve dayanıklılığı, EN 1062-11’ e göre şartlandırma yapıldıktan sonra, prEN 4628-2, prEN 4628-4 ve prEN 4628-5’ e göre tayin edilmektedir. Tablo 4’teki değerleri sağlamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir