Fugagips®

Alçıpan® çeşitlerinin birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan derzdolgu alçısıdır.